Radio Merkury S.A.

www.radiomerkury.pldodano: 2010-05-13 11:35
Biblioteka ma katalog rękopisów

Listy Marii Konopnickiej i Jarosława Iwaszkiewicza, akwarele Atanazego Raczyńskiego, XIX-wieczne afisze teatralne i wiele innych pieczołowicie przechowywanych skarbów można było zobaczyć w czwartek w Bibliotece Raczyńskich.

Pokaz bibliotecznych skarbów zorganizowano z okazji wydania pierwszego po wojnie Katalogu Rękopisów Biblioteki Raczyńskich. Obszerna, dwutomowa publikacja pod redakcją Magdaleny Bugajewskiej i Izabeli Mrugasiewicz obejmuje dary i zakupy biblioteczne lat 1977-1999 dotyczące przede wszystkim Wielkopolski. Są to listy, fotografie, rysunki, dokumenty od XVII wieku po współczesność.

Katalog w sposób zasadniczy ułatwi pracę naukowcom - jest bowiem zaopatrzony w indeksy osób i instytucji. Nie mógłby się ukazać, gdyby nie finansowa pomoc Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które poparło dobrze udokumentowany wniosek Biblioteki.

na zdj. list Marii Konopnickiej z 1891 r.